ROBOTIKA

Robotika je grana inžinjerske znanosti i tehnologije robota.

Prva ideja o robotima datira još od Leonarda da Vincija (1452−1519)

Robotika objedinjuje niz znanstvenih područja i disciplina kao što su:

  • STROJARSTVO

je stručna djelatnost i znanstvena grana koja obuhvaća projektiranjeproizvodnju i iskorištavanje energetskih, radnih i alatnih strojeva

  • ELEKTROTEHNIKA

je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije.

  • AUTOMATIKA

jest naučno-tehnička disciplina koja proučava teoriju i konstrukciju sistema koji funkcioniraju bez neposrednog ljudskog sudjelovanja.

  • RAČUNARSTVO

se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te njihovim implementacijama i primjenama u računalnim sustavima.

  • ELEKTRONIKA

je područje elektrotehnike koje se bavi proučavanjem i kontrolom protoka elektrona i elektronskih sklopova koji se sastoje od pasivnih i aktivnih elektroničkih elemenata.  

  • UMJETNA INTELIGENCIJA

je naziv koji pridajemo svakom neživom sustavu koji pokazuje sposobnost snalaženja u novim situacijama.